Er zijn veel uitzendbureaus actief. Voor een ondernemer is het lastig kiezen, want wat onderscheidt het ene uitzendbureau van het andere? Dit zijn vooral de certificaten.

Een certificaat zegt dat een onafhankelijke partij een bepaalde handeling controleert. Bij IFJ betekent dit dat verschillende partijen controleren of er bijvoorbeeld een juridisch geldige identiteitscheck wordt uitgevoerd wanneer een uitzendkracht wordt aangenomen. Ook wordt er bekeken of de juiste belastingen op tijd worden betaald. De certificaten van IFJ geven ook aan dat de cao van de werknemers streng in de gaten wordt gehouden, en dat IFJ de werknemers op tijd betaalt.

Wanneer u werkt met een uitzendbureau dat geen certificaten heeft, loopt u kans op ketenaansprakelijkheid. Dit betekent dat u als bedrijf aansprakelijk kunt worden gesteld voor niet-betaalde loonkosten, loonheffingskosten of andere kosten die het uitzendbureau had moeten betalen. U bent er dan vanuit gegaan dat het uitzendbureau deze kosten heeft voldaan, maar achteraf bleek dat dit niet gebeurde. De rechter kan uw bedrijf dan aansprakelijk stellen.

Bij IFJ loopt u dit risico niet; via onze certificaten wordt alles zorgvuldig in de gaten gehouden. Wij zorgen ervoor dat alle lasten juist worden afgedragen, en dit wordt gecontroleerd door de instanties die de certificaten uitgeven. Het werken met een gecertificeerd uitzendbureau loont door het verminderen van uw risico als ondernemer.